Datum Generalversammlung Sektioun Norden 08.02.19


Invitatioun

Madame, Monsieur,
Heimat laden mär Eech ganz härzlich an op eis, Generalversammlung déi aafgehaalen gët


Fregdes, den 08. Februar 2019 em 17:45 Auer
Am ‚Tourist Center "Robbesscheier" ' zu Munzen
(1, Frummeschgaass - L-9766 Munshausen)


Op der Dagesuerdnung:
• Asproosch vam Sektiounspräsident André Dhur
• Aktivitéitsbericht van der Sekretärin Katja Felten
• Keessenbericht vam Keessier Marc Zeimes
• Den Rapport van den Keessenkontrolleren
• Diskussiounen iwwert Rapport'en
• Wielen van den Keesserevisoren
• Deelweis Neiwahlen vam Komitee
• Ëierung van eisen Jubilaren mat 15, 30, 40, 50 oder 60-jähriger Memberschaft
• Sozialwahlen 2019: Virstellen van den Kandidatinnen an Kandidaten,
Revendicatiounen
• Frei Aussproosch, Äntwerten op Är Froen.Den Komitee wär fru Eech op hirer Generalversammlung begriessen ze kënnen.
No dem offiziellen Deel offréiert d'Sektioun eent Oweseessen am Restaurant van der
Robbesscheier.
Aus organisatorischen Grënn bieden mer Eech em Ameldung bis spéitsdens
den 01. Februar 2019 bei eis:André DHUR 691 998 727                Katja FELTEN 621 355 313Mir hoffen Iech op dësem Owend kennen ze begréissen.
Katja FELTEN, Sekretärin Sektioun Norden