Invitatioun Generalversammlung der Sektion Osten


Sektioun Osten

Invitatioun:

Heimat invitéiert de Comité vun der Sektioun Osten Iech ganz häerzlech op hier Generalversammlung,

Freides, den 23. Februar 2024 um 18:00 Auer am Relais du Château zu Betzder (4, rue de Wecker L-6832 Betzdorf)

Nom offiziellen Deel offréiert d‘Sektioun en Owesiessen.Mir hoffen, Iech op eiser Generalversammlung begréisse ze kënnen. D’Partner vun eise Memberen si selbstverständlech och häerzlech wëllkomm.

Aus organisatoresche Grënn biede mer Iech ëm Umeldung bis spéitstens, den 16. Februar 2024.

SYPROLUX-Generalsekretariat: 22 67 86-1 oder op: syprolux@pt.lu

De Comité vun der Sektioun Osten