Invitatioun Generalversammlung der Sektion Attert


INVITATIOUN

Léiw Kolleginnen a Kollegen

Heimat si Dir häerzlech mat ärem Partner op eis Generalversammlung agelueden:

Freides, den 20. Abrëll 2018 ËM 18.00 Auer an

der AALER BRAUEREI

61 A, Grand-Rue L-8510 Rédange-sur-Attert

Op der Lee

  • Begréissung
  • Bericht iwert d’Sektioun
  • Keessebericht
  • Décharge vum Comité
  • Referat vun der SYPROLUX-Leedung
  • Jubilarenéierung

Nom offiziellen Deel offréiert d’Sektioun en Owesiessen, dofir mëllt Iech w.e.gl. bis en Dënschden den 17. Abrëll 2017 um SYPROLUX-Generalsekretariat Tel: 22 67 86-1; emailsyprolux@pt.luun.

Mir hoffen Iech op dësem Owend kënnen ze begréissen.

Den Comité