SYPROLUX-FAMILLJEFEST


den 01. Mee 2024  am Park zu Hesper beim Beach Club vun 11h00 Auer un.

Mir gingen eis freën Dech mat denger Famill den 1. Mee op eisem Familljefest am Hesper Park begréissen ze kennen. Hei wäerte mir zesummen e flotten an ofwiesselungsreichen Dag erliewen.

Fir Iessen a Gedrénks souwéi Animatioun fir Grouss a Kleng as gesuergt an dat vun 11:00 Auer un.

Déi Leit wou Zäit a Loscht hun op dësem Dag eng Hand mat unzepaken sollen sech um Generalsekretariat mëllen. Mir frëen eis iwwer vill fräiwelleg Hänn, wëll nëmmen sou huet all Eenzelnen vun eis d‘Geleegenheet dësen Dag mat der Famill, de Frënn an de Sympathisanten ze genéissen.

Organisatioun:

Kanner- a Sozialwierk, BU-Kommissioun, SYPROLUX-Verwaltungsrot

KANNER a SOZIALWIERK

SYPROLUX-VERWALTUNGSROT