Sypronews am BU Stagiären


Info fir eis Stagiairen

Cours d’appui fir den Examen de fin de stage an

der Filière “conducteur d’autobus dirigeant”

 

Fir all interesséierte Stagiaire ass den nächste Rdv.

e Donneschden, den 17ten September 2020,

an der Zäit vun 09:00 bis 15:00 Auer.

 

Nach eng Kéier fir Rappell:

• Et besteet keng Obligatioun, fir ze kommen.

• En plus kënnt Dir kommen, wéini an esou laang wéi Dir et fir gutt fannt.

An et dierf all Stagiaire kommen.

Bouneweg, am September 2020

Marc Becker