Generalversammlung Sektioun Beetebuerg den 13 März 2020


 

Brief-Logo-Syprolux-Sektioun-Beetebuerg-+Schlagschatten-Schrift-Calibri-Vers2014

 

Invitatioun

 

Leiw Kolleginnen an Kollegen

 

Heimat sidd der häerzlech agelueden op eis Generalversammlung,dèi Freides den 13ten März 2020 um 18h00,am Café-Restaurant «Meckenheck»,17 rue Meckenheck

L-3321 Berchem stattfend.

Ordre du jour

1.Usprooch vum Sektiounspresident

2.Rapport vum Sekretär

3.Rapport vum Keessier

4.Rapport vun de Keesserevisoren

5,Deelweis Neiwahl vum Comité

   Austriedend an eremwielbar sinn:Fischbach Erny,Brocker Camille,Welter Roger,Schwartz Marc,Kieffer Paul,Rollinger Claude,Scheid Robert,Schilling Armand a Bauer Luc

6.Usprooch vum Syproluxpresident

7.Jubilarenéierung

8.Fräi Aussprooch

D’Kandidaturen fir de Comité kënne bis den 13ten März 2020 17 Auer ugeholl ginn

Géint 20h00 gëtt eng Agape offréiert,dofir mellt iech w.e.g beim Serge Bousser,Tel:691658560 oder E-Mail:sergebo@pt.lu un,bis den Sonnden 1te März 2020

 

                                                                                                                          Fir d’Sectioun

                                                                                                                         

de Comité