Generalversammlung Mutuelle SYPROLUX


Mutuelle SYPROLUX

 

 

Invitatioun op d’Generalversammung vun der

 

Mutuelle vum SYPROLUX

 

Fréides, den 01. Dezember 2023 um 15 :00 Auer, am SYPROLUX Generalsekretariat an der Stroossbuergerstrooss

 

Ordre du jour:

 

  • Aktivitéitsbericht
  • Upassungen vun den Statuten
  • Statutaresch Walen
  • Festleeë vum asbl-Beitrag
  • Bilan probable a Budget 2024

 

 

Aus organisatoreschen Grënn onbedengt bis den 28. November 2023 um Generalsekretariat umëllen:

22 67 86-1 /4990 1289 oder syprolux@pt.lu

 

Frank Dumont

Präsident

Gilles Kneip

Sekretär