Nächst Sitzung vun der BU-Kommissioun


Kolleeginnen a Kolleegen,

Déi nächst Versammlung vun eiser Kommissioun fënnt statt

en Dënschdeg, den 23. August 2022 um 13:00 Auer an eiser SYPROLUX - Zentral, (20A, rue de Strasbourg, Lëtzebuerg/Gare)

An der Haaptsaach wäerte mir iwwert d’Froe fir déi nächst “Chef de Service” diskutéieren, déi den 27ten September wäert stattfannen.

Duerno ass fräi Aussprooch.

All Member ass häerzlech wëllkomm!

matgedeelt am Juli 2022 Är BU-Kommissioun