SYPROLUX deng Eisebunner Gewerkschaft ass fir dech do!

Kongress vun den Eisebunner Fréides, de 19. November 2021 um 14:00 Auer am SYPROLUX Generalsekretariat

Tätegkeetsrapport vum Secrétaire général adjoint

Rapport‘en vun den CFL-Kommissiounen

Délégation Centrale Services Centraux
AV-Kommissioun BU-Kommissioun
MI-Kommissioun TM-Kommissioun
EI-Kommissioun CFLcargo

 

Anträg vun den Sektiounen an de Kommissiounen

Ausschaffe vun enger Résolutioun

Schlusswuert vun der SYPROLUX-Präsidentin

 

Mir zielen op dech!

Steve Watgen Mylène Bianchy Frank Dumont
Generalsekretär Präsidentin Generalsekretär adj.